Dotácie

Fond na podporu športu

Jazdecký klub Masarykov Dvor Stavebné úpravy a výstavba v rámci športového areálu Masarykov Dvor Projekt bol podporený z verejných zdrojov prostredníctvom príspevku na projekt podpory športu schváleného v roku 2023 v rámci výzvy č. 2022/002 v maximálnej výške: 999 028,09…

Zmluvy – verejná obchodná súťaž

Vyhlasovateľ: Jazdecký klub Masarykov dvor Predmet a špecifikácia verejnej obchodnej súťaže: Stavebné úpravy na objekte Jazdiareň v Jazdeckom areáli Masarykov Dvor. Predmet a špecifikácia verejnej obchodnej súťaže: Predmetom verejnej obchodnej súťaže je dodanie nasledovných tovarov: kolesový traktor. KZ – Kolesový…

Výsledok verejnej obchodnej súťaži

Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže Vyhlasovateľ: Jazdecký klub Masarykov dvor Predmet a špecifikácia verejnej obchodnej súťaže: Predmetom verejnej obchodnej súťaže je dodanie nasledovných tovarov: kolesový traktor, vozík na odvoz prekážok, valec na úpravu kolbiska, rôzne druhy bariér, mobilné boxy.…

Výsledok verejnej obchodnej súťaži

Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže. Vyhlasovateľ: Jazdecký klub Masarykov dvor Predmet a špecifikácia verejnej obchodnej súťaže: Rekonštrukcia a modernizácia objektov kolbiska, opracoviska, jazdiarne, výstavba novej tribúny nachádzajúcich sa v športovom areáli Masarykov dvor.

Verejná obchodná súťaž

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže Vyhlasovateľ: Jazdecký klub Masarykov dvor Predmet a špecifikácia verejnej obchodnej súťaže: Predmetom verejnej obchodnej súťaže je dodanie nasledovných tovarov: kolesový traktor, vozík na odvoz prekážok, valec na úpravu kolbiska, rôzne druhy bariér, mobilné boxy.…

Verejná obchodná súťaž

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže. Vyhlasovateľ: Jazdecký klub Masarykov dvor Predmet a špecifikácia verejnej obchodnej súťaže: Rekonštrukcia a modernizácia objektov kolbiska, opracoviska, jazdiarne, výstavba novej tribúny nachádzajúcich sa v športovom areáli Masarykov dvor. Podrobný opis predmetu verejnej obchodnej súťaže…