Dostihy

Dostihy patria medzi individuálne športy.

Dostihy patria medzi individuálne športy. V pretekoch dostihových koní sa preveruje ich rýchlosť v cvale alebo kluse, prípadne ich schopnosť prekonávať prekážky v predpísanom tempe. Dostihy slúžia zároveň aj na výber koní do chovu. Dostihový jazdec sa spravidla označuje ako džokej. Na sebe má dres vo farbách majiteľa koňa a má povinnosť nosiť helmu a bezpečnostnú vestu. Prvé zmienky o konských dostihoch pochádzajú z Veľkej Británie, z Londýna roku 1074. Do 16. storočia boli dostihy považované iba za zábavku šľachty.

Pôvodne slúžili ako skúšky výkonnosti pre plemeno anglického plnokrvníka. Tieto podujatia sa časom zdokonaľovali a vzrástla ich popularita medzi širokou verejnosťou.
Stalo sa z nich športové podujatie a spoločenská akcia. Dnes je možné navštíviť viacero druhov dostihov, z ktorých niektoré si zachovali význam výkonnostnej skúšky (zúčastňujú sa ich plemená – anglický plnokrvník, anglický polokrvník, arabský kôň a klusák), no mnohé z nich majú čisto športový charakter.

Typy dostihov

Rovinové dostihy

Jazdia sa na dostihovom ovále v rôznych dĺžkach 1 200 až 2 800m. Je to pretek v ktorom môžu pretekať len kone plemena Anglický plnokrvník.

Prekážkové dostihy

Kurz týchto dostihov obsahuje prekážky, ktoré kone musia bez výnimky prekonať. Poznáme tieto duhy prekážkových dostihov:
Steeplechase – Kurz steeplechase sa beží na trávnatej dráhe a jeho súčasťou sú okrem prútených prekážok i prekážky pevné.
Steeplechase cross country – Trať steeplechase-cross country vedie cez trávnatý, pieskový alebo zoraný povrch trate. Účastníci dostihu musia prekonať stanovené prekážky ktoré vyžadujú zníženie rýchlosti, vyliezanie, zliezanie apod.
Dostihy cez prútené prekážky – V kurze týchto dostihov sú zaradené iba prútené prekážky postavené na trávnatej dráhe.

Klusácke dostihy

Zúčastňujú sa ich len klusácke kone. Pri preteku je zapriahnutý do sulky, v ktorej sedí jeho jazdec. Klusák nesmie počas dostihu prejsť do cvalu.

stojáčikom v ľubovolnej farbe, páni musia mať viazanku, jazdecké sako (najčastejšie: čierne, modré, červené, béžové, hnedé), jazdecké čižmy, prilbu, bičík do 70cm (nie je povinný), do 15 rokov je povinná vesta.

Chcete jazdiť na koňoch?

Kontaktujte nás a informujte sa o možnostiach členstva v našom klube.

KONTAKTUJTE NÁS