Pravidlá pre členov Jazdeckého klubu

Prečítajte si naše pravidlá a spoznajte našich jazdcov

 1. Každý člen JK je povinný plniť príkazy a nariadenia trénera alebo odborného zamestnanca. Sú tiež povinný hlásiť zodpovedným osobám odchod z priestorov haly, stajne alebo areálu.
 2. Z výbehu a do výbehu členovia JK vedú kone ktoré im predelil tréner alebo zodpovedná osoba.
 3. Počas ošetrovania koní, sú členovia JK povinný mať kone pripevnené na ohlávke v uličke, sprchovacom boxe na upevňovacom zariadení. V boxe a vo vonkajšom sprchovom boxe na pripevňovacom krúžku.
 4. Každý člen JK je povinný udržovať poriadok v priestoroch stajne (čistenie, boxy, jazdecké postroje, chrániče, šatne, chodba v maštali) V priestoroch jazdiarní si vždy po jazde udržovať poriadok.
 5. Členovia klubu sa podieľajú na organizácií a chode pretekov.
 6. Manipulovať (vodiť, jazdiť) zo žrebcami môžu členovia nad 18 rokov.
 7. Ošetrovanie žrebcov (čistenie) len pod dohľadom trénera alebo odborného zamestnanca.
 8. Každý člen JK by mal mať primerané jazdecké oblečenie. Rodič je povinný zabezpečiť dieťaťu vhodné oblečenie vrátane jazdeckej prilby a ochrannej vesty. Každý člen JK od 10-18 rokov musí počas jazdy na koni nosiť jazdeckú prilbu, ochranná vesta je povinná do 15 rokov. JK môže prilbu a ochrannú vestu zapožičať, ale v prípade poškodenia je jazdec povinný nahradiť škodu spôsobenú na majetku JK. Ak jazdec odmietne nosiť prilbu a ochrannú vestu nebude môcť jazdeckú hodinu absolvovať.
 9. Ak člen JK starší ako 18 rokov odmietne na jazdeckých hodinách nosiť prilbu a ochrannú vestu je si plne vedomý, že pri prípadnej nehode (páde) je zodpovedný sám za seba.
 10. Členovia a ostatný klienti JK sú povinný dodržiavať zákaz fajčenia v budove stajne a jazdeckej haly, zákaz nosenia zbraní a zábavnej pyrotechniky.
 11. Kone členovia JK kŕmia na základe príkazu trénera alebo odbornej osoby a hlavne pod ich dozorom.
 12. Členovia JK sú povinný správať sa slušne ku všetkých zvieratám žijúcim v areáli a vyvarovať sa hluku hlavne v priestoroch maštale a jazdeckej haly.
 13. Každý člen klubu môže dať symbolické členské kde peniaze pôjdu pre kone na kúpu vecí pre kone.
 14. Pravidlá JK platia pre všetkých členov rovnako. V prípade porušovania pravidiel bude člen z klubu vylúčený.

Naši jazdci

Náš tím

Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu.

Julka

Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu.

Milan

Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu.

Chcete byť súčasťou tímu?

Kontaktujte nás a informujte sa o možnostiach členstva v našom klube.

KONTAKTUJTE NÁS