Drezúra

Drezúra ako šport je príprava koňa do výnimočne vysokej úrovne.

Základy modernej drezúry boli položené v Taliansku v období renesancie, kde v roku 1532. Úspech správneho jazdenia, či už len pre potešenie alebo v ktoromkoľvek jazdeckom odvetví sa skrýva v drezúre, pretože jej cieľom je dosiahnutie absolútneho súladu koňa s jazdcom. Drezúra ako šport je príprava koňa do výnimočne vysokej úrovne. Pri vykonávaní drezúrnych úloh má kôň pôsobiť dojmom, že vlastne všetko čo sa od neho žiada robí dobrovoľne a „sám“. Jeho chody majú byť pravidelné, uvoľnené a pružné, reagovať má aktívne celým telom na najjemnejšie pomôcky jazdca. Všetky cviky musia byť dosiahnuté bez zjavnej námahy jazdca.

Súťažné úlohy sa predvádzajú na drezúrnom obdĺžniku s rozmermi 60 x 20 m alebo 20 x 40 m. Obdĺžnik je rozdelený písmenami, ktoré označujú presné miesto, na ktorom majú byť určené cviky vykonané. Všetci súťažiaci predvádzajú rovnaké predpísané úlohy (s výnimkou súťaží voľnej zostavy), ktoré sú prispôsobené stupňu obtiažnosti súťaže. Zbor rozhodcov hodnotí chody, poslušnosť koňa, sed jazdca i správnosť a účinnosť pomôcok. Každý rozhodca udelí jednu známku za každý cvik a známku za celkový dojem (0 – 10 ), pričom 0 znamená nevykonanú úlohu a 10 je najvyššie hodnotenie – vynikajúce. Konečná známka je priemerom známok všetkých rozhodcov. Dvojica sa najvyššou dosiahnutou známkou vyhráva.

Výstroj drezúrneho jazdca

Biele jazdecké nohavice (rajtky), jazdecké sako (vo výžších stupňoch drezúry je predpísaný drezúrny frak), cylinder, jazdecký bičík (100cm len v nižších stupňoch drezúry), šporne, biele rukavice.

Chcete jazdiť na koňoch?

Kontaktujte nás a informujte sa o možnostiach členstva v našom klube.

KONTAKTUJTE NÁS