Korektúra a podkúvanie

Nepodceňujte starostlivosť o kopytá koňa.

Kopytá sú pre koňa jednou z najdôležitejších častí tela. Problémy s kopytami a pohybom sa vždy odrazia na celkovom zdravotnom stave zvieraťa, preto netreba podceňovať starostlivosť o nich.

Korektúra sa musí robiť pravidelne. Záleží od kvality kopýt, ako kopytá rastú a opotrebúvajú sa. Kone ktoré majú mäkké kopytá, sú vo väčšej pracovnej záťaži je dobré podkúvať. Kone by mali podkúvať skúsený a certifikovaný kováči, ktorý presne vidia čo kone potrebujú.

Pred tým ako koňovi dá kováč novú podkovu musí sňať starú. Kliešťami ostrihať prerastenú rohovinu. Nerovnosti zarovná podkúvač rašpľou. Musí dávať pozor aby veľa z kopyta nezobral a koňovi tým neublížil. Vyreže postranné strelkové ryhy a strednú strelkovú ryhu. Keď si takýmto postupom upraví všetky 4 končatiny musí si pripraviť podkovy.

Záleží od toho či kuje kováč za horúca či za studena. Kutie za horúca je najpresnejšie kutie. Žeravá podkova sa pripaľuje koňovi na kopyto (koňa to nebolí) kováč tým vidí či podkova presne všade sedí. Ak je všetko v poriadku, žeravú podkovu kováč zchladí vo vode a pripevní podkovákmi na kopyto. Musí si však dávať pozor na bielu čiaru aby ju nepreťal. Neskôr sa už len podoťahujú konce podkováky, ktoré sa zasrtyhnú.

Ostré konce sa musia orašplovať. Robí sa to kvôli tomu aby sa predišlo popraskanu kopýt. Ďalej by sa mali vždy kopytá starať každý deň, či tým že vyberieme vyčestoty z kopýn ale aj tým že sa koňom kopytá natrú olejčekom.

Chcete sa starať o kone?

Kontaktujte nás a informujte sa o možnostiach členstva v našom klube.

KONTAKTUJTE NÁS