Výsledok verejnej obchodnej súťaži

Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže.

Vyhlasovateľ: Jazdecký klub Masarykov dvor

Predmet a špecifikácia verejnej obchodnej súťaže: Rekonštrukcia a modernizácia objektov kolbiska, opracoviska, jazdiarne, výstavba novej tribúny nachádzajúcich sa v športovom areáli Masarykov dvor.