Štýl jazdenia

Medzi najrozšírenejšie Jazdecké disciplíny patria najmä: parkúr, drezúra, dostihy a western.

Jazdenie na koni ako jeden z obľúbených športov súčasnosti má svoje ustálené pravidlá a disciplíny. Jazdecké športy na Slovensku sú pod vedením SJF (Slovenská jazdecká federácia) Vo svete FEI (Federation Equestre Internationale). Medzi najrozšírenejšie Jazdecké disciplíny patria najmä: parkúr, drezúra, dostihy a western.

Parkúr

Parkúrové skákanie je jazdecká disciplína, v ktorej ide o súlad a spoluprácu koňa a jazdca. Môže sa ho zúčastniť každý jazdec a kôň ktorý majú platnú licenciu.

ČÍTAJ VIAC O PARKÚRE

Dostihy

Dostihy patria medzi individuálne športy. V pretekoch dostihových koní sa preveruje ich rýchlosť v cvale alebo kluse, ich schopnosť prekonávať prekážky.

ČÍTAJ VIAC O DOSTIHOCH

Drezúra

Príprava koňa do vysokej úrovne. Pri vykonávaní drezúrnych úloh má kôň pôsobiť dojmom, že vlastne všetko čo sa od neho žiada robí dobrovoľne a „sám“.

ČÍTAJ VIAC O DREZÚRE

Western

Westernové jazdenie je v podstate drezúra, ale oproti klasickej drezúre sa v nej uplatňujú prvky a úlohy, ktoré musel zvládať pracovný kôň na ranči.

ČÍTAJ VIAC O WESTERNE

Chcete jazdiť na koňoch?

Kontaktujte nás a informujte sa o možnostiach členstva v našom klube.

KONTAKTUJTE NÁS