Zmluvy – verejná obchodná súťaž

Vyhlasovateľ: Jazdecký klub Masarykov dvor

Predmet a špecifikácia verejnej obchodnej súťaže:
Stavebné úpravy na objekte Jazdiareň v Jazdeckom areáli Masarykov Dvor.

Predmet a špecifikácia verejnej obchodnej súťaže:
Predmetom verejnej obchodnej súťaže je dodanie nasledovných tovarov: kolesový traktor.

KZ – Kolesový traktor (pdf, 1049kB)

KZ – Stavebné práce (pdf, 1620kB)

Príloha – kolesový traktor (pdf, 1109kB)

Príloha – stavebné práce (pdf, 9074kB)