Parkúr

Parkúrové skákanie je jazdecká disciplína, v ktorej ide o súlad a spoluprácu koňa a jazdca.

Parkúr sa skáče v ohradenom priestore (kolbisku) kde sa dvojica snaží prekonať predpísanú dráhu s rozostavenými prekážkami, a to v stanovenom poradí, v čo najlepšom čase a bez trestných bodov (poprípade s najnížším počtom trestných bodov. Dĺžka dráhy, výška skokov, ich obtiažnosť a kombinácia zodpovedajú príslušnému typu a stupňu predpísanej obtiažnosti. Každá dvojica sa musí pred pretekom opracovať a rozkákať to sa vykonáva na opracovisku.

Stupne parkúru

ZM–80 cm, Z–100 cm, ZL–110 cm, L–120 cm, S–130 cm, ST–140 cm, T–150 cm, TT–160 cm
Parkúr stavia výhradne špeciálne školený odborník – parkúrmajster. Prekážky sú maximálne 170 cm vysoké a 2m široké. Prekážky sú stavané tak, aby v prípade ich nezvládnutia nedošlo k zraneniu koňa. Preto ak kôň sa dotkne prekážky, bariéra spadne a to sa ráta ako trestný bod, kedy jazdec za každú zhodenú prekážku dostane 4 trestné body.

Trestné body

sa udeľujú nie len za zhodenie prekážky ale aj za odmietnutie poslušnosti (kôň odmietne skočiť prekážku) za každé odmietnutie sú 4 trestné body. Dvojica má vtedy ďalšie dva pokusy na prekonanie skoku. Ak skok neprekonajú sú vylúčený z preteku a majú právo na opravný skok. Za prekročenie času je 1 trest bod. Za pád jazdca je dvojica z parkúru vylúčená.

Výstroj jazdca

je daný pravidla mi SJF. Každý jazdec musí mať biele jazdecké nohavice (rajtky), košeľu alebo tričko zo stojáčikom v ľubovolnej farbe, páni musia mať viazanku, jazdecké sako (najčastejšie: čierne, modré, červené, béžové, hnedé), jazdecké čižmy, prilbu, bičík do 70cm (nie je povinný), do 15 rokov je povinná vesta.

Chcete jazdiť na koňoch?

Kontaktujte nás a informujte sa o možnostiach členstva v našom klube.

KONTAKTUJTE NÁS