Jazdecký klub Masarykov dvor

Občianske združenie priaznivcov jazdenia na koni

VIAC O JAZDECKOM KLUBE
KONTAKT

Pravidlá pre členov JK
Informácie o našich koňoch
Informácie o pretekoch

Vitajte v Jazdeckom klube Masarykov dvor

Naším poslaním je vytvorenie podmienok pre poskytovanie služieb pre verejnosť v odbore športového, rekreačného jazdenia, jazdeckej turistiky a hipoterapeutického jazdenia, jazdeckých šou, vzdelávania a oboznamovania širokej verejnosti o jazdení a chove koní.

Najnovšie aktuality

Ak sa chcete dozvedieť viac o činnosti Jazdeckého klubu Masarykov dvor, prečítajte si príspevky v našich aktualitách, prípadne informácie o jazdeckých pretekoch. Najnovšie príspevky nájdete nižšie.

Fond na podporu športu

Jazdecký klub Masarykov Dvor Stavebné úpravy a výstavba v rámci športového areálu Masarykov Dvor Projekt bol podporený z verejných zdrojov prostredníctvom príspevku na projekt podpory…

Zmluvy – verejná obchodná súťaž

Vyhlasovateľ: Jazdecký klub Masarykov dvor Predmet a špecifikácia verejnej obchodnej súťaže: Stavebné úpravy na objekte Jazdiareň v Jazdeckom areáli Masarykov Dvor. Predmet a špecifikácia verejnej…

Naše kone

V našej stajni sa nachádza veľký počet koní rôznych plemien, farieb a veľkostí.

Máme stajňu rozdelenú na privátnu časť kde sú kone, ktoré sú u nás ustajnené a kone ktoré patria pod areál a môžete si ich pohladkať, zajazdiť si na nich, previesť sa na koči. Do škály plemien všetkých koní, ktoré máme u nás v stajni sú zastúpené plemená ako: Český teplokrvníkSlovenský teplokrvníkNorikBelgickýnorikFrizsky kôňIslandský ponyWelsh part ponyOldenburský kôň.

VIAC O NAŠICH KOŇOCH

Všetko o koňoch

Časom ako sa kone domestifikovali a šľachtili, začali byť na človeku čoraz viac závislé. Kone sa začali zušľachťovať vždy podľa toho na čo plemeno bolo potrebné.

Tým sa o kone bolo treba začať viac starať. Či sa to týkalo starostlivosti o strsť, kŕmenie, korektúry, podkúvania, starostlivosti ochrup, veterinárne ošetrovania, starostlivosť o priestory kde boli kone chované. Toto všetko vplývalo na kvalitu a zdravie koní v chove.

ČÍTAJ VIAC O STARISTLIVOSTI

Starostlivosť o kone

Kôň je živé zviera, ktoré potrebuje každodennú starostlivosť bez ohľadu nato či je vonku 30 °C, alebo -15 °C. Nemôžete ho jednoducho zatvoriť do boxu so senom a s vodou …

Kŕmenie koní

Kŕmenie koní môže byť niekedy veľmi zložité. A to preto, že dnešný trh ponúka nespočetné množstvo druhov a značiek krmív pre kone. Pri kŕmení zohrávajú úlohu rôzne faktory …

Korektúra a podkúvanie

Korektúra kopýt sa musí robiť pravidelne, keďže sa opotrebúvajú. Kone ktoré majú mäkké kopytá, sú vo väčšej záťaži je dobré podkúvať. O to sa starajú naši skúsený kováči …

Štýl jazdenia

Jazdenie na koni ako jeden z obľúbených športov súčasnosti má svoje ustálené pravidlá a disciplíny. V našom Jazdeckom klube sa môžete stretnúť s klasickými disciplínami jazdenia, ako sú parkúr, drezúra, dostihy a western..

Parkúr

Parkúrové skákanie je jazdecká disciplína, v ktorej ide o súlad a spoluprácu koňa a jazdca. Môže sa ho zúčastniť každý jazdec a kôň ktorý majú platnú licenciu.

Dostihy

Dostihy patria medzi individuálne športy. V pretekoch dostihových koní sa preveruje ich rýchlosť v cvale alebo kluse, ich schopnosť prekonávať prekážky.

Drezúra

Príprava koňa do vysokej úrovne. Pri vykonávaní drezúrnych úloh má kôň pôsobiť dojmom, že vlastne všetko čo sa od neho žiada robí dobrovoľne a „sám“.

Western

Westernové jazdenie je v podstate drezúra, ale oproti klasickej drezúre sa v nej uplatňujú prvky a úlohy, ktoré musel zvládať pracovný kôň na ranči.

VIAC INFORMÁCIÍ O ŠTÝLOCH JAZDENIA

Naučíme vás ako jazdiť na koni!

Ak máte radi prírodu, krásny výhľad, krásne kone a kvalitne strávený čas, náš jazdecký klub je ideálnou voľbou začať vašu známosť s jazdectvom, alebo jednoducho si užívať rodinné udalosti v našom zariadení.

Ako sa ku nám dostať? Stačí ak máte viac ako 10 rokov a absolvujete 10 hodinový jazdecký kurz. U nás si osvojíte základné zručnosti, naučíte sa všetko, čo jazdec začiatočník potrebuje. Inštruktori vás naučia základom, vrátane správneho nasadania a zosadania, držania tela, otáčania a zastavenia, chôdzu bezpečným spôsobom a základy klusu. Pomôžeme vám získať pocit, že ovládate základné jazdecké umenie. Pripravíme vás na jazdy na koni s vedomím, že budete ovládať základné jazdecké umenie. Každý jazdec dostane dostatok času na posúvanie sa vo svojich zdatnostiach.

Jazdecké hodiny prebiehajú podľa ročného obdobia buď na vonkajšej jazdiarni (kolbisku, opracovisku), poprípade zlého počasia v krytej hale. Vrcholom celej snahy je nie len prijatie do JK ale časom aj vykonanie jazdeckých skúšok (licencie). Pre každého člena JK ktorý si časom kúpi svojho koňa, je možnosť ustajniť si ho v našom areáli.

V klube platia pravidlá ktoré sa týkajú hlavne bezpečnosti pri práci s koňom. Pred vstupom do JK je povinný každý zákonný zástupca jazdca podpísať čestné prehlásenie.

PRAVIDLÁ PRE ČLENOV JAZDECKÉHO KLUBU

Ak sa vám páčia kone, chcete sa o nich viac naučiť, naučiť sa o nich starať, vidieť svet z ich chrbta v krásnom prostredí Podpoľania. Miesto v našom klube je tu aj pre Vás.

Máte radi jazdu na koni?

Staňte sa členmi
nášho klubu

Jazdecký klub Masarykov dvor

Pstruša 339
962 02 Vígľaš, Slovensko

Kontakt

info@jkmasaryk.sk
+421 45 52 44 600

Ďalšie informácie

IČO: 42 313 431
Štatutárny orgán: Martin Malatinec – predseda klubu