Home Custom Custom Custom Scroll Top

Fond na podporu športu

Jazdecký klub Masarykov Dvor

Stavebné úpravy a výstavba v rámci športového areálu Masarykov Dvor

Projekt bol podporený z verejných zdrojov prostredníctvom príspevku na projekt podpory športu schváleného v roku 2023 v rámci výzvy č. 2022/002 v maximálnej výške: 999 028,09 €