Aktuality

Výsledok verejnej obchodnej súťaži

Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže. Vyhlasovateľ: Jazdecký klub Masarykov dvor Predmet a špecifikácia verejnej obchodnej súťaže: Rekonštrukcia a modernizácia objektov kolbiska, opracoviska, jazdiarne, výstavba…

Verejná obchodná súťaž

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže Vyhlasovateľ: Jazdecký klub Masarykov dvor Predmet a špecifikácia verejnej obchodnej súťaže: Predmetom verejnej obchodnej súťaže je dodanie nasledovných tovarov:…

Verejná obchodná súťaž

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže. Vyhlasovateľ: Jazdecký klub Masarykov dvor Predmet a špecifikácia verejnej obchodnej súťaže: Rekonštrukcia a modernizácia objektov kolbiska, opracoviska, jazdiarne, výstavba…

Školenie stajník /ošetrovateľ koní

Jazdecký klub Masarykov dvor, Pstruša 361, 96202 Vígľaš bude organizovať v dňoch od 17.10. – 31. 10. 2018 školenie stajník /ošetrovateľ koní. Školenie bude prebiehať v priestoroch…