Zimná liga Masarykov dvor 2020

Termín pretekov: 21. - 22.03.2020

Zimná liga je seriál halových parkúrových pretekov, ktoré organizuje Jazdecký klub pri Rekreačno-športovom areáli Masarykov dvor Vígľaš – Pstruša. Cieľom seriálu je možnosť pre kone a jazdcov absolvovať parkúry v hale v zimnom období. Seriál je prístupný pre všetkých slovenských a zahraničných jazdcov a kone s platnou licenciou, ako aj pre jazdcov bez licencie so skúškou SZVJ v zmysle platných pravidiel SJF.

25. – 26.01.2020 *
15. – 16.02.2020 **
21. – 22.03.2020 ***
04. – 05.04.2020 ***
Finále: 25. – 26.04.2020 ****

Propozície pretekov