Májové drezúrne preteky na Masarykovom dvore

Termín pretekov: 6. - 7.5. 2023