Júnová cena Masarykovho dvora, Jazdecké školy – Hobby – Parkúr

Termín pretekov: 25.-26.6.2022