Júlová cena Hriňovskej mliekarne Koliba

Termín pretekov: 22. - 23.7. 2023